Servicii:
1. Consultaţii de:
þ Alergologie şi imunologie clinică
þ Pediatrie
þ Medicină Generală
2. Teste alergologice cutanate
3. Dozarea fracţiei expirate de oxid nitric
4. Probe funcţionale respiratorii
5. Aerosoli
6. Vaccinări
7. Tratamente specifice şi nespecifice

Str. Eroilor Nr. 12, Galati
Tel: 0236410194; Fax: 0336/802160